Politica EU GDPR – citește mai întâi despre

CUM UTILIZEAZĂ GOOGLE INFORMAȚIILE DE PE SITE-URI SAU DIN APLICAȚII CARE FOLOSESC SERVICIILE NOASTRE

FORI tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

În calitate de persoană împuternicită (ziar online), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca operator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din România. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania FORI, adresa de corespondență fiind [email protected] . FORI este și persoana împuternicită în raport de activitatea de găzduire web.

2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de FORI să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, FORI rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

7. Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: [email protected] .

8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să plasați o comandă.

10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client FORI aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție– vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
  • Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail [email protected]


Autorii articolelor din acest site răspund pentru veridicitatea și legalitatea preluării altor materiale din surse externe.

Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa [email protected] următoarele elemente: identificarea materialului de pe site-ul nostru care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; identificarea originalului; adresa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică a părţii vătămate.

Alte aspecte privind drepturile de autor

Toate imaginile și videoclipurile prezentate pe FORI sunt proprietatea deținătorilor lor de drept, au fost publicate sub licență Creative Commons sau aparțin domeniului public. Conținutul afișat pe FORI, fiind o revistă a presei, este colectat din diferite surse online, inclusiv mass-media românești și internaționale și site-uri considerate a fi în domeniul public. FORI nu are pretenția de a deține drepturi exclusive asupra tuturor articolelor, imaginilor și videoclipurilor publicate. Toate preluările de conținut sunt indicate în mod clar ca atare, în scopul stimulării discuțiilor și comentariilor și pentru îmbogățirea experienței cititorilor.

Respectăm proprietatea intelectuală și suntem atenți pentru a credita fotografii/producătorii video și sursele originale ale imaginilor folosite pe FORI. Sursele pe care le folosim la conceperea articolelor sunt creditate cu link activ și citare adecvată. Cu toate acestea, găzduim o multitudine de materiale realizate de autori necunoscuți sau pe care le-am primit pe email, de la utilizatorii site-ului. În cazul materialelor primite pe email de la cititori, sursele de proveniență sunt citate în măsura în care expeditorii au indicat care sunt acestea.

Dacă sunteți proprietarul unor fotografii sau clipuri video despre care credeți că au fost utilizate cu încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să ne trimiteți un email, iar noi vă vom cita ca sursă/autor sau vom elimina materialul în cel mai scurt timp, în funcție de dorințele dumneavoastră.

Preluarea oricăror materiale de pe site-ul FORI este permisă doar cu condiția specificării sursei prin inserarea link (legătură) către articolul sau fotografia preluată. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de „Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.


Politica de confidențialitate

Bine ați venit la https://www.fori.ro („Site-ul”). Înțelegem că confidențialitatea online este importantă pentru utilizatorii site-ului nostru, în special în ceea ce privește desfășurarea afacerilor. Această declarație reglementează politicile noastre de confidențialitate cu privire la acei utilizatori ai Site-ul („Vizitatori”) care vizitează fără a tranzacționa afaceri și Vizitatori care se înregistrează pentru a tranzacționa pe Site și pentru a utiliza diferitele servicii oferite de F.O.R.I (denumite împreună „Servicii”).

„Informații personale identificabile”

se referă la orice informație care identifică sau poate fi utilizată pentru a identifica, contacta sau localiza persoana căreia îi aparțin informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, profilurile financiare, număr și informații despre cartea de credit. Informațiile identificabile cu caracter personal nu includ informații colectate anonim (adică fără identificarea utilizatorului individual) sau informații demografice care nu sunt conectate la o persoană identificată.

Ce informații de identificare personală sunt colectate?

Putem colecta informații de bază despre profilul de utilizator de la toți vizitatorii noștri. Colectăm următoarele informații suplimentare de la clienții noștri autorizați: numele, adresele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților autorizați, natura și dimensiunea afacerii și natura și dimensiunea inventarului publicitar pe care Clientul Autorizat intenționează să îl cumpere sau vinde.

Ce organizații colectează informațiile?

Pe lângă colectarea noastră directă de informații, furnizorii noștri de servicii terțe (cum ar fi companiile de carduri de credit, casele de compensare și băncile) care pot oferi servicii de credit, de asigurare și de escrow pot colecta aceste informații de la vizitatorii și clienții autorizați. Nu controlăm modul în care aceste terțe părți utilizează astfel de informații, însă le cerem să dezvăluie modul în care utilizează informațiile personale furnizate acestora de la vizitatori și clienți autorizați. Unele dintre aceste părți terțe pot fi intermediari care acționează doar ca link-uri în lanțul de distribuție și nu stochează, păstrează sau utilizează informațiile care le sunt furnizate.

Cum folosește Site-ul informații cu caracter personal?

Utilizăm informațiile personale de identificare pentru a personaliza site-ul, a face oferte adecvate de servicii și pentru a îndeplini cerințele de cumpărare și de vânzare pe site. Putem trimite prin e-mail vizitatorilor și clienților autorizați oportunități de cercetare sau de cumpărare și vânzare pe acest site sau informații referitoare la subiectul site-ului. De asemenea, putem utiliza informații cu caracter personal pentru a contacta vizitatorii și clienții autorizați ca răspuns la solicitările specifice sau pentru a furniza informațiile solicitate.

Cu cine pot fi partajate informațiile?

Informațiile personale identificabile despre clienții autorizați pot fi distribuite altor clienți autorizați care doresc să evalueze eventualele tranzacții cu alți clienți autorizați. Este posibil să împărtășim informații agregate despre vizitatorii noștri, inclusiv datele demografice ale vizitatorilor și clienților autorizați, cu agențiile noastre afiliate și cu furnizorii terță parte. De asemenea, oferim posibilitatea de a renunța la primirea de informații sau la contactarea noastră sau a oricărei agenții care acționează în numele nostru.

Cum se stochează informația de identificare personală?

Informațiile identificabile cu caracter personal colectate de FORI sunt stocate în siguranță și nu sunt accesibile terților sau angajaților FORI, cu excepția utilizării indicate mai sus.

Ce opțiuni sunt disponibile vizitatorilor cu privire la colectarea, utilizarea și distribuirea informațiilor?

Vizitatorii și clienții autorizați pot renunța la primirea informațiilor nesolicitate de la noi sau la furnizorii și agențiile afiliate, prin contactarea e-mailurilor conform instrucțiunilor sau prin contactarea cu noi la

Sunt cookie-urile folosite pe site?

Cookie-urile sunt folosite din mai multe motive. Utilizăm modulele cookie pentru a obține informații despre preferințele vizitatorilor și serviciile pe care le selectează. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a proteja clienții autorizați. De exemplu, dacă un client autorizat este conectat și site-ul este neutilizat pentru mai mult de 10 minute, vom conecta automat clientul autorizat.

Cum utilizează FORI informațiile de conectare?

FORI utilizează informații de conectare, inclusiv, dar fără a se limita la, adrese IP, ISP-uri și tipuri de browsere, pentru a analiza tendințele, pentru a administra Site-ul, a urmări mișcarea și utilizarea utilizatorului și pentru a aduna informații demografice.

Ce parteneri sau furnizori de servicii au acces la informații cu caracter personal de la vizitatori și / sau clienți autorizați de pe site?

FORI a intrat și va continua să încheie parteneriate și alte afilități cu un număr de furnizori. Acești furnizori pot avea acces la anumite informații cu privire la identificarea personală privind necesitatea de a cunoaște baza pentru evaluarea clienților autorizați pentru a fi eligibili pentru servicii. Politica de confidențialitate nu acoperă colectarea sau utilizarea acestor informații. Divulgarea informațiilor cu caracter personal pentru a se conforma legii. Vom dezvălui informații cu caracter personal pentru a se conforma unui ordin judecătoresc sau a unei citații sau unei solicitări de la o agenție de aplicare a legii pentru a elibera informații. De asemenea, vom dezvălui informații cu caracter personal atunci când este necesar în mod rezonabil pentru a proteja siguranța vizitatorilor și a clienților autorizați.

Cum asigură siguranța site-ului?

Toți angajații noștri sunt familiarizați cu politica și practicile noastre de securitate. Informațiile personale de identificare a vizitatorilor și a clienților autorizați sunt accesibile numai unui număr limitat de angajați calificați care primesc o parolă pentru a avea acces la informații. Actualizăm regulat sistemele și procesele noastre de securitate. Informațiile sensibile, cum ar fi numerele cărților de credit sau numerele de securitate socială, sunt protejate prin protocoale de criptare, pentru a proteja informațiile trimise prin Internet. În timp ce luăm măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a menține un site securizat, comunicațiile electronice și bazele de date sunt supuse erorilor, incorect și spargere și nu putem garanta sau garanta că astfel de evenimente nu vor avea loc și nu vom fi responsabili pentru Vizitatori sau Autorizați Clienții pentru astfel de evenimente.

Cum pot corecta Vizitatorii inexactitățile din informațiile identificabile cu caracter personal?

Vizitatorii și clienții autorizați ne pot contacta pentru a actualiza informațiile personale despre ele sau pentru a corecta orice inexactități prin trimiterea de e-mail la adresa [email protected]

Poate un vizitator să șterge sau să dezactiveze informațiile identificabile cu caracter personal colectate de către site?

Oferim vizitatorilor și clienților autorizați un mecanism de ștergere / dezactivare a informațiilor cu caracter personal din baza de date a site-ului prin contactarea. Cu toate acestea, din cauza copiilor de rezervă și a înregistrărilor de ștergeri, ar putea fi imposibil să ștergeți o intrare a vizitatorului fără a păstra unele informații reziduale. O persoană care solicită dezactivarea informațiilor de identificare personală va avea aceste informații șterse funcțional și nu vom vinde, transfera sau utiliza informații personale identificabile referitoare la acel individ în nici un fel înainte.

Ce se întâmplă dacă modificările politicii de confidențialitate?

Vom permite vizitatorilor și clienților noștri autorizați să facă schimbări în politica noastră de confidențialitate prin publicarea unor astfel de modificări pe site. Cu toate acestea, dacă ne schimbăm politica de confidențialitate într-o manieră care ar putea determina divulgarea informațiilor identificabile cu caracter personal pe care un vizitator sau un client autorizat le-a solicitat anterior să nu li se dezvăluie, vom contacta un astfel de vizitator sau client autorizat pentru a permite acestui vizitator sau clientului autorizat să prevină astfel de dezvăluiri.

Link-uri:

https://www.fori.ro conține legături către alte site-uri web. Rețineți că atunci când faceți clic pe unul dintre aceste linkuri, vă deplasați la un alt site Web. Vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri conectate, deoarece politicile lor de confidențialitate pot fi diferite de cele ale noastre.

Torna in alto